Synonymer til objektiv

allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast, brennglass, brille, fiskeøye, forstørrelsesglass, kikkert, kontaktlinse, linse, makrolinse, mikroskop, monokkel, periskop, prisme, speil, stjernekikkert, teleobjektiv, teleskop, stjerneki