Synonymer til obligatorisk

lovbestemt, nødvendig, tvungen, ufri, ufrivillig, uunngåelig, affektert, anstrengt, falsk, forsert, forstilt, hemmet, krampaktig, kunstig, påtatt, tilgjort, uekte, unaturligtvungen, avhengig, bundet, fanget, kneblet, kuet, tyrannisert, umyndig, umyndiggjort, underkuet, underordnet, uselvstendigufri, automatisk, blindt, i blinde, instinktivt, slavisk, sovende, tankeløst, ubevisst, ureflektert, uselvstendig, uvilkårlig, vanemessig, viljesløstufrivillig