Synonymer til obskur

avsides, avfolket, avsondret, ensomt, forlatt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, isolert, tomt, ubebodd, ødeavsides, dunkel, esoterisk, hemmelig, lumsk, navnløs, okkult, skjult, ukjent, dubiøs, dyster, fordektig, lyssky, løen, mistenkelig, mystisk, mørk, redselsfull, skummel, suspekt, tussmørk, tvilsom, uhyggelig, ukjentdunkel, beksvart, formørket, mørklagt, overskyet, skyet, sort, svart, svart som i en sekk, svarte natta, så en ikke kan se en hånd for seg, uopplystdunkel, alvorlig, alvorsfull, alvorstung, andektig, dyp, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, stiv, viktigdyster, bedrøvet, beklemt, deprimert, forstemt, gledesløs, lei seg, matt, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig, tyngetdyster, ford