Synonymer til ola og kari

de fleste, brorpart, flertall, majoritet, mesteparten, overvekt, storpartde fleste, drøssevis, en (hel) haug, en (hel) mengde, en rekke, flere, flerfoldige, fullt opp, gjentatte, hvem som helst, hyppige, i bøtter og spann, i lange baner, kreti og pleti, mange, masse, tallrike, tallsterke, utallige, ørten, en (hel) ha