Synonymer til om litt

neste, granne, nabo, nestemann, sidemannneste, nært, nærværende, snart