Synonymer til omfangsrik

adipid, feit, fet, flesket, frodig, fyldig, korpulent, kvapsete, laskete, overspist, overvektig, pløsete, tjukk, tykk, velernært, bred, autonom, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpenbred, detaljert, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftig, vidløftigdetaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, diger, drabelig, enorm, gedigen, gigantisk, kjempemessig, kjempestor, kolossal, mektig, oppblåst, oppsvulmet, overdimensjonert, overdr