Synonymer til omfattende

allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, multilateral, nyansert, rik, sammensatt, variert, vidtfavnende, avansert, innviklet, intrikat, kinkig, kompleks, komplisert, langtekkelig, problematisk, problemfylt, tidkrevende, vanskelig, vidløftig, detaljert, bred, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftigdetaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdeltdifferensiert, man