Synonymer til omhandle

angå, berøre, dreie seg om, gjelde (muntlig mening), gå ut på, ha å gjøre med (muntlig mening), implisere, innvirke på, involvere, stå i forbindelse med, treffe, vedkomme, vedrøre (terminologisk), ha å gjøre m