Synonymer til omriss

beskaffenhet, bygning, fasong, figur, form, konstitusjon, konstruksjon, morfologi, oppbygning, overflate, sammensetning, skikkelse, struktur, støpning, utseende, utseendebygning, bygg, byggmasse, byggverk, bygningsmasse, hus, lokale, arketyp, eksempel, forbilde, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardform, arrangement, formulering, framstilling, fremstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjonform, befinnende, forfatning, forhold, helbred, kondisjon, omstendighet, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstandform, bygnin