Synonymer til omstøte

annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukke, abortere, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stoppeavbryte, stoppeavlyse,