Synonymer til omstendelig

bred, autonom, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpenbred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, utførlig, uttømmende, vidløftig, vidløftigdetaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, adipid, feit, fet, flesket, frodig, korpulent, kvapsete, laskete, overspist, overvektig, pløsete, tjukk, tykk, velernærtfyldig, atskillig, bråtevis, en god del, en masse, en mengde, fullt av, haugevis, i bøtter og spann, i overflod, ikke lite, lassevis, mangt, massevis, meget, m