Synonymer til omtale

bemerke, avsløre, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare, avfatte, dikte, forfatte, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, utformeformulere, åpenbareframstille, framføre, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, spille, utføre, vise, vise fram, beskr