Synonymer til omtanke

beskyttelse, asyl, dekke, dekning, fristed, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vernbeskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighet, dyktighet, anlegg, begavelse, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åredyktighet, dømmekraft, erfaring, fornuft, forstand, innsikt, intelligens, klokskap, kløkt, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten, anskuelse, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, vitenerfaring, avglans, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, opplevelse, reminisens, suvenirerfaring, kloks