Synonymer til oppdrettemette

mette, amme, berge, bespise, die, fore, fostre, , livberge, livnære, mate, nære, nøre, befolke, besette, besjele, fylle, gjennomsyre, lade, laste, oversvømme, pakke, plombere, proppe, stoppe, stue, ta imot, utfylle