Synonymer til oppdrive

annamme, anta (form av), arve, bli gift med, bli rammet av, bli til del, bli utsatt for, erverve, , hale i land, høste, høste inn, innhente, innkassere, motta, oppnå, pådra seg, skaffe seg, ta hjem, vinne, an