Synonymer til oppfatning

anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, tankegangbetraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering, tankegangbetraktningsmåte, aspekt, grunnsyn, perspektiv, side, ståsted, utgangspunkt, vinkling, vitenerfaring, avglans, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, opplevelse, reminisens, suvenirerfaring, dyktighet, dømmekr