Synonymer til oppfattelse

anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, vitenerfaring, avglans, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, opplevelse, reminisens, suvenirerfaring, dyktighet, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, affekt, emosjon, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, sensibilitet, sinnstilstandfornemmelse, erkjennel