Synonymer til oppfinnelse

ide, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedide, arketyp, ideal, urbilde, urforestilling, urformide, betraktning, filosofi, framstilling, følge, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurderingide, innovasjon, invensjon, lys ide, nyhet, nyskaping, nytenkning, nyvinning, påfunn, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffnyhet, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lan