Synonymer til oppfylle

adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seg, behage, berolige, gjøre til lags, glede, innfri, lykksaliggjøre, stagge, tilfredsstille, underordne segetterkomme, akseptere, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønske, forbedre, adle, bearbeide, dyrke opp, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdienforbedre, arrangere, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), foran