Synonymer til oppholde

avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, stoppeavskjære, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre, stoppeblokkere, mota