Synonymer til oppklare

avdekke, angi, anmelde, avsløre, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereavdekke, avklare, avslutte, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, utrede, abortere, avbryte, avlyse, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppeavslutte, utredeavslutte, avgjøre, avrunde, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, heve, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, ordne, runde av, slutte, tyste (