Synonymer til oppløse

annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukke, abortere, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stoppeavbryte, avgjøre, angi, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, vise tilavgjøre, avrunde, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til