Synonymer til opplevelse

affekt, emosjon, fornemmelse, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, sensibilitet, sinnstilstand, affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, nyhet, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffaffære, byttehandel, forretning, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, salg, transaksjon, varebytte, avglans, erfaring, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, reminisens, suvenir, treff, anskuelse, erkjennelse, forståelse, gnosis, innsik