Synonymer til opponere

avkrefte, dementere, imøtegå, komme med innsigelser, motsi, protestere, si imot, ta til gjenmæle, disputere, duellere, faite, fighte, gjøre motstand, ikke harmonere, kive, kjekle, kjempe, krangle, krige, munnhugges, slåss, stride, stå i motstrid med, støte an mot, trette, være på krigsstien, være uenig, være uforenlig med, stå i motstrid me