Synonymer til oppsett

avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valg, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell, valghelhet, orden, organisering, oversikt, plan, sammensetning, veivalg, sy