Synonymer til oppslagsord

gjøremål, handleliste, hjelpeord, indeks, innhold, innholdsfortegnelse, oppslag, oversikt, overskrift, punktliste, stikkord, stikkordsliste, diskografi, gratulatoria, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabellindeks, begrensning, bredde, domensjon, format, grad, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, voluminnhold, handl