Synonymer til oppsplitting

dekomponering, gruppeinndeling, klassifisering, oppdeling, oppløsing, segmentering, segmenteringoppdeling, delegering, dispasje, disposisjon, fordeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodning