Synonymer til oppstykking

avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakavgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, divisjo