Synonymer til oppta

assimilere, diffundere, endre identitet, homogenisere, innta, integrere, ta inn, ta opp, besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, rå(de) over, være utstyrt med, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurderedisponere, anvende, benytte, betjene se