Synonymer til opptattkonsentrert

konsentrert, aktpågivende, aktsom, andektig, anspent, bevisst, interessert, klar, lutter øre, lydhør, observant, oppmerksom, opptatt, oppvakt, på vakt, spent, tilstede, våkenkonsentrert, besatt, bestemt, ensporet, fiksert, fokusert, intens, målrettet, epigrammisk, fyndig, i et nøtteskall, i telegramstil, knapp, konsis, kort, kortfattet, lakonisk, lapidarisk, ordknapp, sammentrengt, summarisk, synoptisk