Synonymer til oppvarte

bespise, amme, berge, die, fore, fostre, , livberge, livnære, mate, mette, nære, nøre, oppdrettebespise, betjene, beverte, forpleie, servere, traktere, traktereservere, betale, bevilge, bringe, by, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, rekke, sende, skjenke