Synonymer til orakel

fadder, foresatt, guide, guru, instruktør, konsulent, lærer, mentor, mester, oppdrager, rådgiver, støttekontakt, veileder, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefforesatt, bibel, brukerveiledning, bruksanvisning, fører, gaid, instruksjonsmanual, kompendium, leksikon, lærebok, manual, oppslagsbok, oppslagsverk, parlør, vademekumguide, bilfører, cicerone, kjentmann, kusk, los, pilot, privatsjåfør, siserone, sjåfør, stifinner, styrmann, veiviserguide