Synonymer til ordblindhet

dysleksi, lese og skrive vanske(r)