Synonymer til ordentlig

disiplinert, metodisk, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk, akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, punktlignøyaktig, bred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftignøyaktig, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, solid, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførli