Synonymer til ordknapp

epigrammisk, fyndig, i et nøtteskall, i telegramstil, knapp, konsentrert, konsis, kort, kortfattet, lakonisk, lapidarisk, sammentrengt, summarisk, synoptisk, forbeholden, forsagt, fåmælt, innesluttet, lydløs, målbundet, målløs, ordløs, reservert, stille, stilltiende, stum, svar skyldig, tagal, taus, tyst, uhørlig, umeddelsom, umælende, beklemt, beskjeden, blyg, brydd, forknytt, forlegen, fredelig, sjenert, sky, stillfarende, tilbaketrukket, ubemerket, usikkerforsagt, taga