Synonymer til ordnede

avsluttede, beredte, døde, ferdige, fortapte, fullførte, klare, modne, parate, slitne, solgte (muntlig mening), unnagjorte, utmattede, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, løse, tippeklare, utmattedeklare, beherske, evne, fikse, fullføre, få til,