Synonymer til ordning

avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, regulering, sammenheng, struktur, system, valg, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomstavtale, bygselbrev, ektepakt, kjøpebrev, konkordat, leieavtale, leiekontrakt, overenskomst, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat, valghelhet, orden, organisering, oversikt, plan, sammensetning, veivalg, innstilli