Synonymer til ordskifte

dialog, diskusjon, drøs, intervju, jabb, kommunikasjon, konversasjon, krangel, meningsutveksling, ordveksling, passiar, prat, replikkveksling, samtale, snakk, delte meninger, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskellingdiskusjon, brev, brevsaml