Synonymer til ordveksling

dialog, diskusjon, drøs, intervju, jabb, kommunikasjon, konversasjon, krangel, meningsutveksling, ordskifte, passiar, prat, replikkveksling, samtale, snakk, delte meninger, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskellingdiskusjon, brev, brevsaml