Synonymer til organisering

helhet, avstemning, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valghelhet, orden, oversikt, plan, sammensetning, veivalg, arrangement, form, formulering, framstilling, fremstilling, montasje, oppsetning, redaksjonorden, befinnende, forfatning, forhold, helbred, kondisjon, omstendighet, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstandorden, bevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, fraksjon, gruppe, klubb, krets, lag, laug, losje, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sekt, sirkelorden, delegering, dispasje, disposisjon, fordeling, oppdeling, sits, spredning, utdeling, utlodningorden, egenskap, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, rang, slag, sortering, standard, type, utholdenhet, varighet, verdiorden, aktivitetsplan, a