Synonymer til orientere

argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, støtte, underbygge, utgreie, utgreiebegrunne, bygge, grunne, tufte, utgreieforklare, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, utgreiegodtgjøre, bekoste, betale, dekke, finansiere, gjøre opp, honorere, lønne, utgreieklargjøre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, for