Synonymer til overblikk

(himmel)perspektiv, fugleperspektiv, helhetsinntrykk, oversikt (muntlig mening), oversyn, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag, utdragdisposisjon, delegering, dispasje, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodningdisposisjon, kladd, riss, skisse, utkast