Synonymer til overenskomstavtale

avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, bygselbrev, ektepakt, kjøpebrev, konkordat, leieavtale, leiekontrakt, ordning, overenskomst, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat