Synonymer til overenskomstbestemmelse

bestemmelse, akt, baktanke, beregning, beslutning, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedbestemmelse, avtale, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, bane, fatum, forsyn, forutbestemmelse, lagnad, lodd, predestinasjon, skjebne, styrelsebestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, rett, statutt, tillatelse