Synonymer til overenskomstenighet

enighet, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, balanse, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, korrespondanse, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, symmetrienighet, empati, enhet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, kjærlighet, medfølelse, nestekjærlighet, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, sympati