Synonymer til overenskomstløfte

løfte, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdienløfte, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, bevege seg oppover, blåse bort, elevere, fly, klatre, lette, miste tyngde, stige, sveve, sveve avgårde, ta av