Synonymer til overensstemmende

analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendeanalog, fysisk, gammel, gammeldags, manuell, mekanisk, tilsvarende, tilsvarendeekvivalent, jambyrdig, jamgod, jamstilt, jevnbyrdig, jevngod, jevnstilt, likestilt, likeverdig, på h