Synonymer til overføring

affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, intermesso, nyhet, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffaffære, byttehandel, forretning, handel, handelsavtale, kjøp, salg, transaksjon, varebytte, varebytteforretning, anlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetforretning, avdeling, bod, butikk, butikkjede, dagligvareforretning, dagligvarehandel, kiosk, kjede, kleskjede, landhandel, markedsbod, marketenteri, matvarebutikk, sjappe, supermarked, utsalg, transaks