Synonymer til overflate

belegg, begynnelsessted, informant, kilde, kildeskrift, opphav, opprinnelse, rot, spire, start, startsted, utgangspunkt, utspringbelegg, hinne, membran, plakk, rust, skimmel, snerk, beskaffenhet, bygning, fasong, figur, form, konstitusjon, konstruksjon, morfologi, omriss, oppbygning, sammensetning, skikkelse, struktur, støpning, utseende, utseendebygning, bygg, byggmasse, byggverk, bygningsmasse, hus, lokale, arketyp, eksempel, forbilde, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardform, arrangement, formulering, framstilling, fremstilling, innretning, montasje, oppsetn