Synonymer til overgang

avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, variasjonavvik, endring, feil, varians, variasjondivergens,